Dodatkowe stanowisko obsługi

W ramach licencji podstawowej użytkownik otrzymuje jedno stanowisko obsługi. W przypadku dużych obiektów o silnym natężeniu gości bardzo korzystnym jest zakup kolejnych stanowisk umożliwiających równoczesną pracę kilku recepcjonistów.

Rezerwacje internetowe

Niezwykle przydatną funkcjonalnością wspomagającą pracę recepcji jest obsługa rezerwacji dokonywanych przez klientów poprzez Internet. Dzięki zaimplementowaniu tego modułu uzyskamy możliwość bezpośredniego połączenia oprogramowania hotelowego z zewnętrznym dostawcą usług rezerwacji on-Iine. Nasi partnerzy będący dostawcami nowoczesnych rozwiązań internetowych to firmy PROFITROOM (www.profitroom.pl), HOTRES (www.hotres.pl) oraz HotelSystems (www.hotelsystems.pl)

Moduł raportów własnych

Dokonując zakupu oprogramowania SOHO otrzymują Państwo również zestaw najważniejszych raportów obrazujących pracę obiektu. Są to m.in. raporty: obłożenia obiektu i wykorzystania pokoi, wyżywienia, opłaty klimatycznej, obsługi magazynowej oraz rejestr VAT. Raporty te przygotowane są według z góry zdefiniowanych szablonów. Omawiany moduł oferuje natomiast możliwość rozszerzenia tej funkcjonalności o możliwość przygotowania raportów własnych według indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość zdefiniowania zarówno zakresu danych jak i formy ich prezentacji.

Obsługa centrali telefonicznej

Moduł udostępnia możliwość komunikacji pomiędzy centralą telefoniczną a programem SOHO. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy bieżące informacje dotyczące kosztu rozmów telefonicznych dokonywanych z poszczególnych pokoi. Rachunek za połączenia może być doliczony do ogólnego rachunku za pokój bądź uregulowany oddzielnie. Program udostępnia również możliwość blokowania wykonywania połączeń z pokojów, które nie są aktualnie zajęte. System obsługuje najbardziej popularne, dostępne aktualnie na rynku centrale, takie jak np.: Slican i Platan, iqPBX oraz inne przekazujące dane o rozmowach poprzez port szeregowy.

Obsługa zamków elektronicznych

Funkcjonalność wykorzystywana w obiektach gdzie tradycyjne klucze zostały zastąpione nowoczesnymi zamkami elektronicznymi. Aktualnie obsługiwane systemy zamków: LOB SALTO, TAYAMA.

Współpraca z innymi programami

Ponieważ programy SOHO (hotelarstwo), SOGA (gastronomia) i SOSPA (gabinety SPA & Wellness) są tworzone jako rodzina produktów dzięki wykorzystaniu udostępnionych modułów istnieje możliwość połączenia ich w jeden zintegrowany system obsługi obiektu. Uzyskujemy w ten sposób możliwość przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi programami.

Eksport do programu księgowego

Moduł zdecydowanie ułatwiający pracę księgowości. Dzięki jego wykorzystaniu uzyskujemy możliwość przesłania m.in. dokumentów magazynowych, zakupowych, sprzedażowych oraz kasowych do najpopularniejszych na rynku systemów finansowo-księgowych. Aktualnie obsługiwane systemy to: Insert, WA-Pro (WF-FaKir, WF-KaPeR), Comarch ERP Optima, Comarch ERP Klasyka, Symfonia. Istnieje również możliwość dostosowania modułu eksportu do konkretnych wymagań użytkownika.